Akumulator – kaj je potrebno vedeti pred nakupom?

Akumulator. Pri nakupu je potrebno vedeti več pomembnih podatkov. Velikost je pomembna. Dolžina, širina in višina so odvisni od prostora, kjer je akumulator nameščen. Pravilno je, da je velikost točno takšna, kot je predpisana od proizvajalca vozila.

In kje ima akumulator + in kje – ?

Akumulator ima praviloma 2 (v redkih primerih tudi 4) priključni mesti. En priključek je označen z znakom + in je pokrit z rdečim pokrovom. Drugi priključek je označen z znakom – in je označen s plavim pokrovom.

Akumulator

Posebej je treba vedeti, ali je oznaka + na levi ali na desni strani akumulatorja. Povezovalni kabli v avtomobilu so namreč postavljeni tako, da zamenjava ali obračanje akumulatorja pri montaži ni možna. Akumulator pravilno gledamo tako, da so priključki na naši gledani strani. In samo tako ugotavljamo, ali je + na desni strani ali je na levi.

Je nazivna moč pomemben podatek?

Naslednja pomembna oznaka je nazivna moč akumulatorja. Najbolj pogosta med osebnimi avtomobili je nazivna moč med 50 in 100 Ah. Poleg tega je pomembna še oznaka moči akumulatorja, ki je označena z amperi. Primer 70 Ah 760A je nazivna moč, ki mora biti ob nakupu enaka, kot je v avtomobilu.

Izjemoma lahko pri nabavi tudi povečamo nazivno moč. Naprimer iz 70Ah 760A lahko nazivno moč povečamo na 75Ah in 800A. V tem primeru ne moremo narediti napake. Ni pa priporočljivo kupiti slabše nazivne moči. V takem primeru se namreč kompletna električna shema v avtomobilu poruši.

Kaj pa priključki?

Akumulatorji se označujejo tudi z obliko + in – priključkov. Najbolj pogosti so okrogli B13 oznake. To so okrogli priključki določenih dimenzij in so najbolj pogosti priključki na trgu in v avtomobilih.

Druge vrste priključkov so ploščati, ki se privijajo s posebnimi, drugače izvedenimi klemami. V sodobnem času jih je vsak dan manj. Za premostitev težav so proizvajalci dali na trg tudi posebne dodatke, ki omogočajo kot vmesnik uporabo normalnih akumulatorjev z okroglimi priključki.

Električni vodniki na avtomobilu, ki so priključeni na akumulator, so zaključeni z tako imenovanimi klemami. Le te so izdelane iz svinca ali zlitine brona. Na sebi imajo pritrdilne vijake, ki omogočajo trden stalen stik med akumulatorjem in avtomobilsko elektriko.

Kako pa je pri sodobnih akumulatorjih?

Pri sodobnih akumulatorjih in avtomobilih je vzdrževanje in kontrola akumulatorjev nepotrebna. Akumulator mora biti v stalni funkciji polnjenja in praznjenja. Če tega ni, je potrebno občasno opraviti daljšo vožnjo, ali akumulator napolniti s pomočjo polnilca. Življenjska doba akumulatorjev pri normalni uporabi je od 3 do 6 let, odvisno od blagovne znamke in kvalitete. Za več info o ugodni ponudbi vseh vrst akumulatorjev obiščite spletno trgovino www.kruno.si.