EFT tapkanje

EFT tapkanje

V tem prispevku podrobneje opisujemo, kaj je EFT tapkanje. V njem boste našli štiri odgovore na vprašanja, ki si jih zastavlja velika večina ljudi, in sicer: ali EFT tapkanje zares deluje, katere so točke za tapkanje, koliko časa traja, da EFT začne delovati in kaj je cilj EFT-ja?

EFT tapkanje

V prispevku torej preberite…

Ali EFT tapkanje zares deluje?

Beseda zveza EFT tapkanje je sestavljena iz kratice EFT, ki v prevodu pomeni tehnika čustvenega osvobajanja; v slovenščini EFT ali EFT tapkanje zato radi poimenujemo EFT tehnika. Pod besedo tapkanje pa razumemo rahlo udarjanje z blazinicami prstov po točkah za tapkanje oziroma po akupunkturnih točkah. Z udarjanjem po njih, te točke stimuliramo. EFT tehniko zato pogosto imenujemo tudi tapkanje ali EFT tapkanje.

EFT ali EFT tehnika pomeni tehnika čustvenega osvobajanja. Že samo ime pove, da gre za tehniko, ki nas osvobodi občutenja neprijetnih čustev ali občutkov. EFT tapkanje deluje, četudi ne verjamete, da bo v vaše počutje vneslo kakšno razliko. EFT tapkanje lahko preizkusite in četudi ste v tem trenutku zelo skeptični in nezaupljivi, boste občuteno razliko zagotovo potrdili.

EFT tapkanje je pomagalo že na tisoče ljudem, in sicer jim je prineslo pozitivne spremembe na področju občutenja negativnih čustev (žalost, obup, razočaranje,…), neprijetnih telesnih občutkov (stiskanje v prsih, cmok v želodcu, vrtoglavica,…).

EFT tapkanje pa uporabljamo tudi na t.i. EFT terapiji. Gre za terapevtski proces, ki ne le da odstranjuje občutenje negativnih čustev in telesnih občutkov, temveč tudi posega globoko v podzavest posameznika in mu pomaga spremeniti negativna podzavestna prepričanja, vzorce in način razmišljanja ter opredeljevanje samega sebe. Zelo pomemben element EFT terapije pa je tudi ta, da v svojem procesu poišče prave vzroke za nastanek vseh zgoraj omenjenih čustev, občutij, prepričanj, vzorcev, mišljenja,… in ima moč odpravljati tudi najkompleksnejše težave, kot so anksioznost, socialna anksioznost, različne vrste anksioznih motenj, tesnobo, panične napade,…

anksioznost

Slika: EFT tapkanje v okviru EFT terapije trajno odpravlja anksioznost in anksiozne motnje. O anksioznosti podrobneje pišemo na www.vlastakuster.si.

Katere so točke za tapkanje?

Točke za tapkanje radi imenujemo tudi akupunkturne točke. Najdemo jih na glavi, na obrazu in na zgornjem delu telesa. Predno razložimo, kje točno se nahajajo, vam želimo prestaviti še eno točko, ki je pri EFT tapkanju tudi zelo pomembna, in sicer gre za tako imenovano »karate točko«, ki se nahaja na zunanji strani dlani (med zapestjem in začetkom mezinca). Karate točka je prva točka, na katero tapkamo.

Tapkanje uporabimo vedno, ko želimo delati na podlagi:

  • nekega izbranega negativnega čustva ali občutja, ki ga zaznavamo v telesu (npr. žalost, strah, zaskrbljenost, nemir, napetost,…) ali na
  • izbranega telesnega neugodja (pritisk v glavi, bolečina v ramenih,…).

Ko začnemo tapkati, oblikujemo stavek, v katerem v prvem delu opišemo svoje nelagodje, npr.: »Kljub temu, da me je strah, se imam rad in se sprejemam« ali npr. »Kljub temu, da čutim pritisk v glavi, se imam rad in se sprejemam«. Oblikovan stavek na podlagi svoje težave ponovimo trikrat.

V naslednjem koraku pa začnemo tapkati po osmih akupunkturnih točkah oziroma točkah za tapkanje, ki se nahajajo na:

  • 1. točka: na notranji strani obrvi
  • 2. točka: na zunanji strani očesa
  • 3. točka: pod očesom
  • 4. točka: pod nosom, nad ustnicami
  • 5. točka: na bradi, pod ustnicami
  • 6.točka: na ključnici
  • 7. točka: pod pazduho v višini prsi
  • 8. točka: na vrhu glave.

Vsakokrat, ko s konicami prstov rahlo udarimo po točki, ki je na vrsti, zraven izgovorimo: npr. »strah me je« ali »pritisk v glavi«.

Koliko časa traja, da EFT tapkanje začne delovati?

EFT tapkanje začne delovati zelo hitro. V prvi točki prispevka, v kateri smo se spraševali, če EFT zares deluje, smo omenili, da EFT tapkanje uporabljamo za doseganje čustvene osvoboditve na podlagi občutenih neprijetnih čustev ali fizičnih občutij. EFT tapkanje v okviru EFT tehnike lahko uporabljamo za zmanjševanje ali blaženje občutenih negativnih zaznav v telesu. EFT tehnika nam torej pomaga zmanjšati jakost občutenega čustva ali občutja.

Zelo pomembno je, da pred začetkom tapkanja s pomočjo lestvice neugodja od 0 do 10 (0 pomeni, da neugodja ne čutite, medtem, ko številka 10 pomeni, da neugodje močno čutite) ocenite, kako močno zaznavate izbrano nelagodje v sebi. Nekateri ljudje olajšanje začutijo že po enem krogu tapkanja, medtem kot drugi potrebujejo več krogov tapkanja. V obeh primeri lahko rečemo, da EFT tapkanje začne delovati že po nekaj minutah.

V prvi točki tega prispevka smo omenjali tudi EFT terapijo, za katero lahko povemo, da poleg tega, da lajša in blaži občutenje negativnih čustev in občutij, poišče tudi specifične stresne, boleče in travmatične dogodke, ki so razlog za nastanek in razvoj vsega nakopičenega stresa v nas. Zaradi tega, ker smo v otroštvu, v mladosti ali kasneje v življenju doživeli nekaj stresnega, so v nas nastala in se v nas ujela negativna občutja, čustva, vzorci, prepričanja,… Ti stresni dogodki so razlog, da nastanek depresije, izgorelosti, tesnobe,… EFT terapija tovrstne težave uspešno in trajno odpravi v treh mesecih.

izgorelost

Slika: EFT tapkanje v okviru EFT terapije trajno odpravlja izgorelost, in sicer v 3 mesecih.

Kaj je cilj EFT-ja?

Cilj EFT-ja je, da posameznik doseže globoko notranjo čustveno razbremenitev in osvoboditev. Cilj EFT-ja je, da oseba na podlagi doživete čustvene bolečine, bolečino v prvi vrsti sprejeme, se z njo sooči, jo s pomočjo EFT tapkanja predela in jo nato počasi začne spuščati iz svojega telesa. Na tak način iz svojega telesa sprošča ves doživet in nakopičen stres, ki se lahko v najhujših primerih v nekem danem trenutku izrazi tudi v svoji najbolj neprijetni luči, in sicer v obliki paničnega napada.

panični napad

Slika: Kadar je v človeškem telesu nakopičenega preveč stresa, se lahko zgodi, da oseba doživi panični napad.

Cilj EFT-ja in EFT terapije je tudi v tem, da oseba oblikuje boljšo samopodobo. Samopodoba, dojemanje in videnje samega sebe, se je namreč izoblikovalo tako na podlagi prijetnih in vzpodbudnih dogodkov in situacij življenja, kot tudi na podlagi bolečih in žalostnih. EFT terapija nam s tem, ko pomaga preoblikovati negativne podzavestne vzorce, pomaga izboljšati našo samopodobo. Če v vas deluje prepričanje, da niste sposobni, da niste vredni, da so drugi boljši od vas, jih EFT terapija, na podlagi situacij, v katerih ste doumeli, da morate vi kot oseba (morda še kot otrok) tako delovati, saj je to vaša resnica in vas svet samo tako sprejema, pomaga spremeniti v pozitivna. To delo sicer ni lahko, saj vam podzavest sprva ne bo pustila narediti spremembe, a z vztrajnostjo, nežnostjo in ljubečim pristopom, jo je možno »prepričati«, da bo kljub želeni spremembi še vedno varna. Spremenili se boste. Postali boste nova oseba, ki v sebi nosi in deluje v skladu s pozitivnimi prepričanji. Cilj EFT-ja je torej velika sprememba, ki naredi življenje neskončno lepše.

Vir:

1 – Eft tapping– Healthline